Rain Maker

Rain Maker

TADASHI KOIZUMI
Rain Maker, 2012
Bronze, Copper
6×3×3 inches (15×8×8cm)